Disclaimer

Disclaimer Carver Europe B.V. 

Alle opgaven door Carver van getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Carver staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de Website, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Carver, binden Carver niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.