Privacy Policy

Privacy Statement Carver B.V.

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Carver B.V., gevestigd aan de Griendweg 9, te 's Gravendeel, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 68248830 zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving, waaronder Verordening (EU) 2017/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”).

In dit Privacy Statement informeren we u over de persoonsgegevens die we verwerken, de verwerkingen die we verrichten en uw rechten als betrokkene. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen op de website www.carver.earth . Dit Privacy Statement is opgesteld op 30 maart 2018 en mag en zal door Carver worden gewijzigd indien nodig.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval.

  • Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u: naam, , adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, bankrekeningnummer

 

  • De verwerkingen die we verrichten met deze gegevens hebben verschillende doeleinden: communicatie met u als klant over bestellingen, leveringen, aanbiedingen, de uitvoering van een overeenkomst (bestelling, contact met leverancier, levering van het product, het versturen van digitale berichten over de ontwikkeling van de Carver en andere marketing berichten..

 

  • Deze verwerkingen hebben te allen tijde een wettelijke grondslag, zoals uw toestemming, noodzakelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (of precontractuele maatregelen) waarbij u partij bent, noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)plicht, dan wel noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigde (bedrijfsbelang), welke wij altijd zullen afwegen tegen uw recht op privacy..

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

  • Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, om het product te kunnen leveren, de betaaldienstverlener die zorg draagt voor de betaling (zijnde: Mollie B.V.) en de host/beheerder van de website carver.earth (zijnde: Lightspeed Nederland B.V.)

 

  • Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

  • Uw persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd tegen onrechtmatige verwerkingen en inbreuken.

 

  • Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

  • U heeft als betrokkene het recht om ons een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens te doen. Tevens heeft u het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, alsmede recht op beperking van de u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

  • Indien wij (een deel van) uw persoonsgegevens verwerken op basis van eerder door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van gegeven toestemming vóór de intrekking. In de berichtgeving over de ontwikkelingen van Carver en berichten met aanbiedingen of andere marketingdoeleinden heeft u altijd de mogelijkheid zich af te melden voor het ontvangen van die berichten. Wij zullen dit zo snel mogelijk verwerken.

 

  • Verzoeken kunt u richten tot ons middels de contactgegevens opgenomen onderaan dit Privacy Statement. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking worden geschonden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Met jouw toestemming maakt de website van Carver gebruik van cookies voor een optimaal gebruik van de website en om instellingen te onthouden.

Omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webshop willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Carver.earth

 

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen- adverteerders bijvoorbeeld- die communiceren via de website die jij bezoekt.

Met behulp van cookies zorgt Carver.earth er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je door het gebruik van de cookies. Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies (zie hieronder voor meer uitleg) altijd worden geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

 

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijk informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op je computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoekers te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van je gebruikersnaam en voorkeuren. Hierdoor hoef je niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen.

 

Welke soorten cookies gebruikt Carver?

De door Carver gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

 

Functionele cookies

Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoef je niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven voor het gebruik van de website van Carver worden onthouden bij een toekomstig gebruik voor de website. Voor het gebruik van deze cookies is je voorafgaande toestemming niet nodig.

 

Analytische cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op je privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Carver worden geplaats en uitgelezen, zoals Google Analytics.

 

Social Media cookies

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen je kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist.

Carver maakt gebruik van de volgende social media kanalen:

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over je surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website blijven verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist.

 

Onvoorziene cookies

Door de werking van het internet kan Carver niet steeds controleren welke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze website. Een voorbeeld van hoe dit kan gebeuren, is indien website-inhoud die bij andere partijen is opgeslagen op onze website wordt getoond. Mocht dit het geval zijn, dan waarderen wij het zeer als je dit aan ons kenbaar maakt

 

Contactgegevens

Indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met:

Carver B.V.
Griendweg 9
3295 KV  's Gravendeel
085-1302484
info@carver.earth